1

Powered by Blogger.

Blogger templates

RSS

RANCANGAN PENGAJARAN HARI BAHASA MELAYU TAHUN 5

post date : 17.4.2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYUTarikh                           : 10-04-2012
Masa                            :  8.25a.m.-8.55a.m.
Tahun                           :  5E
Bilangan murid           : 38orang
Matapelajaran             : Bahasa Melayu
Tema /Tajuk                :  Sekolah
Sub tajuk                      : Aktiviti di bilik darjah
Pengetahuan Sedia Ada:
 - Murid pernah membaca petikan berbentuk cerita semasa tahap 1.
 - Murid pernah melihat sendiri atau mengunjungi bilik darjah sekolah .
Hasil Pembelajaran     Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:
i.      mentafsir gambar serta meneliti gambar dengan lebih terperinci dan tersusun.
ii.     menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata kerja berpandukan gambar.
iii.    mengembangkan kata kerja hingga menjadi ayat yang lengkap.
iv.    menambah dan meluaskan pengetahuan murid dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.
Fokus Utama              :
 8.1 Membina  dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.Aras 3 ( i )  
Membina ayat majmuk dan ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

Fokus Sampingan       :
8.1  Membina  dan menulis perkatan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 2 ( i )
 Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
Sistem Bahasa :
Tatabahasa     : Kata kerja
Kosa kata        :menyapu,menyusun,menghias,mengelap,menampalmemadam
Pengisian Kokurikulum :  
i)  Ilmu                               : Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan
ii) Nilai murni                     : Kebersihan, menjaga keselamatan diri, kerjasama,
iii ) Penggabungjalinan      : Aspek tatabahasa dan kosa kata                              .
 Kemahiran Bernilai Tambah :
1.       Kemahiran Berfikir – Menjana idea, mengenal pasti, menyenarai
2.       Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
3.       Kemahiran Belajar Cara Belajar – membina maklumat
4.       Kemahiran melihat, mendengar, bertutur, menulis
Bahan Bantu Mengajar :
Rujukan URL: (slaid/power point), LCD, laptop, video klip, skrin, lembaran kerja

LANGKAH /MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P

CATATAN
Set induksi
(4 minit)
Guru menayangkan video klip yang menggambarkan situasi di bilik darjah. Berdasarkan tayangan, guru menanyakan beberapa soalan :

1. Adakah kamu menonton wayang di pawagam?
2. Apakah yang dilakukan oleh murid-murid dalam gambar?
3. Di manakah aktiviti dalam gambar ini  berlaku?

Lampiran 1:
      1.    Guru menayangkan video klip yang berkaitan dengan taman permainan dan bersoal jawab tentangnya.

      2.    Guru mengaitkannya dengan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar yang bertajuk Bilik Darjah Sekolah.
ABM :
laptop, skrin

Kemahiran :
melihat, mendengar dan bertutur.

Verbal Linguistik : Rujukan -\\www.youtube.Aktiviti bilik darjah.

Langkah 1
( 5 minit) 

Menyenaraikan kata kerja berdasarkan gambar yang dipaparkan melalui skrin.

      1.    Menyapu
      2.    Menghias
      3.    Menyusun
      4.    Menampal
      5.    Mengelap


Lampiran 2 :

Slaid power point
      1.    Guru mempamerkan slaid power point tentang suasana di bilik darjah.

      2.    Guru meminta murid menyenaraikan kata kerja berpandukan gambar pada slaid.

      3.    Murid memberikan sekurang-kurangnya 5 kata kerja.

      4.    Guru memberi respon terhadap semua jawapan murid.

      5.    Guru menghuraikan nilai yang sesuai yang diterapkan dalam gambar.

ICT Konstruktivisme Interpersonal

Verbal Linguistik

BBM :
Slaid power
point, laptopKemahiran:

Melihat dan berfikir, mengenal pasti

Nilai :
Menjaga keselamatan diri, menjaga kebersihan

 Sistem bahasa:
Tatabahasa (morfologi) – kata kerja


Langkah 2
( 7 minit)

      1.    Guru meminta murid mengikut langkah pelaksanaan 5W1H untuk membina ayat yang lengkap.


5W1H
MAKLUMAT
WHO
Ah Ming /murid lelaki /murid perempuan  / ketua darjah/Mei Ling
Aminah /
WHAT
menyapu / menghias /
menyusun /
mengelap / memadam
When
Pada waktu rehat
WHERE
Di bilik darjah
WHY
Supaya kelihatan bersih /
Agar kelihatan kemas
HOW
Menggunakan kain/menggunakan penyapu
 

      1.    Guru mempamerkan jadual maklumat yang telah dibuat.

      2.     Guru menyoal menggunakan kaedah 5W1H.

      3.    Guru membantu dan membimbing murid untuk menaip jawapan mereka pada jadual yang telah disediakan.

      4.    Guru membantu dan membimbing murid untuk menulis jawapan pada jadual.


ICT

Sistem Bahasa
Tatabahasa (morfologi) – kata kerja, kata nama

Teknik 5W1H:
bertanya dan menjawab

KBKK:
Menjana ideaLangkah 3
( 10 minit) 

Pembentukan kumpulan

Membina ayat berdasarkan gambar.

CONTOH JAWAPAN

      1.    Seorang murid lelaki sedang mengelap tingkap bilik darjah yang kotor dengan sehelai kain.

      2.    Dua orang murid lelaki menyusun kerusi dan meja agar kelihatan kemas dan bersih.

      3.    Ketua darjah sedang menghias meja guru dengan sejambak bunga.

      4.    Mei Ling dan Aminah sedang menyapu lantai bilik darjah agar kelihatan bersih.

      5.    Seorang murid lelaki yang tinggi sedang memadam papan supaya kelihatan bersih.

      6.    Dua orang murid perempuan sibuk menampal hasil kerja mereka pada papan kenyataan.


      1.    Murid diminta berbincang di dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan gambar.

      2.    Guru mengedarkan gambar yang sama seperti slaid kepada murid.


      3.    Guru meminta murid membina dan menulis ayat berdasarkan gambar menggunakan teknik 5W1H.

      4.    Setiap wakil kumpulan menulis jawapan pada kertas majung.


      5.    Guru menyemak jawapan murid sambil memberi tunjuk ajar kepada murid.
KBKK:
Menjana idea, mendengar, menulis

Nilai :
Bekerjasama dalam kumpulan , berusaha dan rajin


Belajar cara belajar :
Membina maklumat

ABM:
-kertas ,pen

BBM:
-lembaran kerja bina ayat


Penutup
(4 minit)


Memberi tugasan yang berkaitan dengan membina ayat berdasarkan gambar tunggal sebagai latihan pengukuhan di rumah.


LAMPIRAN 3

Soalan latihan pengukuhan di rumah .


Penutup kognitif:
             rumusan pelajaran
Penutup sosial :
 pujian dan motivasi
      1.    Guru memberi pujian dan motivasi atas penglibatan murid semasa aktiviti  dijalankan.

       2.    Guru membuat rumusan tentang isi-isi penting untuk tajuk hari ini.

       3.    Guru meminta murid membaca ayat yang telah dipelajri.

       4.    Guru mengedarkan latihan pengukuhan kepada semua murid.Nilai :
Kerjasama

Kemahiran mendengar 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment